SKRIFTLIG FRÅGA E-0104/02 från Christopher Huhne (ELDR) till kommissionen. Helms-Burton-lagen.