Kommissionens förordning (EG) nr 2332/2003 av den 30 december 2003 om undantag från förordning (EG) nr 2535/2001 när det gäller tidsperioden för inlämnande av ansökningar om importlicenser för mjölkprodukter inom ramen för kvoter