Kommissionens förordning (EG) nr 1565/2003 av den 4 september 2003 om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker till vissa tredje länder med avseende på fjärde delanbudsinfordran som utfärdas inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1290/2003