/* */

Mål C-380/02: Begäran om förhandsavgörande enligt beslut av Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Vorarlberg av den 15 oktober 2002 i målet mellan Fantom Gebäudereinigung GmbH och Stadt Dornbirn