Mål T-158/01: Talan mot Europeiska gemenskapernas kommission väckt den 12 juli 2001 av Alexandre Tilgenkamp