Kommissionens beslut av den 23/08/2001 om att förklara en företagskoncentration förenlig med den gemensamma marknaden (ärende nr IV/M.2362 - DALKIA HOLDING/CLEMESSY) på grundval av rådets förordning (EEG) nr 4064/89. (Endast den franska texten är giltig)