kommissionen mot Frankrike TITJUR Förslag till avgörande av generaladvokat Stix-Hackl föredraget den 31 maj 2001. # Europeiska kommissionen mot Franska republiken. # Fördragsbrott - Direktiv 96/50/EG - Gods- eller personbefordran inom gemenskapen - Harmonisering av villkoren för att erhålla nationella förarbevis på gemenskapens inre vattenvägar - Underlåtenhet att införliva direktivet inom föreskriven tidsfrist. # Mål C-468/00.