Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 322, 07 grudzień 2007