Komisijas Regula (EK) Nr. 376/2009 ( 2009. gada 7. maijs ), ar ko nosaka maksimālo vājpiena pulvera iepirkuma cenu 2. individuālajā uzaicinājumā saskaņā ar uzaicinājumu uz konkursu, kas izsludināts ar Regulu (EK) Nr. 310/2009