Sag F-84/07: Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 24. juni 2008 — Islamaj mod Kommissionen (Personalesag — tjenestemænd — tidligere midlertidigt ansatte aflønnet over forskningsmidlerne — forfremmelse — slettelse af forfremmelsespoints — en tjenestemands overførsel fra det generelle budgets forskningsbevillinger til driftsbevillingerne)