SKRIFTLIG FRÅGA P-3641/01 från Rosa Miguélez Ramos (PSE) till kommissionen. Gemenskapsstöd till emigranter i Argentina.