Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.2199 - Quantum/Maxtor) (Text av betydelse för EES)