Lieta T-398/20: Prasība, kas celta 2020. gada 26. jūnijā – Riviera-Airport/EUIPO – Aéroports de la Côte d’Azur (“RIVIERA AIRPORT”)