SKRIFTLIG FRÅGA E-2180/02 från Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) till kommissionen. Prioriteringarna i reformen av den gemensamma fiskeripolitiken.