Kommissionens förordning (EEG) nr 980/92 av den 21 april 1992 om tillämpningsföreskrifter för stödsystemet för saluföring av ris från Franska Guyana