Verordening (EEG) n r. 980/92 van de Commissie van 21 april 1992 houdende uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de steun voor het in de handel brengen van in Guyana geoogste rijst