Meddelande från kommissionen - Efterlevnaden av den gemensamma fiskeripolitikens bestämmelser "Arbetsplan och resultattabell"