SKRIFTLIG FRÅGA E-2633/00 från Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) till kommissionen. Fiskeavtal mellan Europeiska unionen och Grönland.