Rådets förordning (EEG) nr 38/81 av den 1 januari 1981 om ändring av förordning (EEG) nr 591/79 om allmänna bestämmelser för produktionsbidrag avseende olivolja som används vid tillverkningen av vissa konserverade livsmedel