Kommissionens förordning (EG) nr 1516/2001 av den 25 juli 2001 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker