Mål T-24/03: Talan mot Europeiska gemenskapernas kommission väckt den 30 januari 2003 av Antonio Aresu