SKRIFTLIG FRÅGA E-0422/01 från Juan Naranjo Escobar (PPE-DE) till rådet. Europeiska intressen i Medelhavsområdet.