Kommissionens förordning (EG) nr 296/2003 av den 17 februari 2003 om ändring av rådets förordning (EEG) nr 959/93 om medlemsstaternas statistiska rapportering om andra grödor än spannmål