EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 6/2015 (2015. gada 25. februāris), ar ko groza EEZ līguma I pielikumu (Veterinārijas un fitosanitārijas jautājumi) [2016/494]