Europaparlamentets resolution om bröstcancer (2002/2279(INI))