Domstolens dom (andra avdelningen) av den 16 juni 2016.#Estrella Rodríguez Sánchez mot Consum Sociedad Cooperativa Valenciana.#Begäran om förhandsavgörande – Socialpolitik – Direktiv 2010/18/EU – Det ändrade ramavtalet om föräldraledighet som ingåtts av BUSINESSEUROPE, UEAPME, ECPE och EFS – Möjligheterna att kombinera arbete och familj – En arbetande medlems återgång till arbetet efter mammaledighet – Ansökan om förkortning och ändrad förläggning av arbetstiden – Situation som inte omfattas av tillämpningsområdet för 6 § punkt 1 i det ändrade ramavtalet – Avvisning av begäran om förhandsavgörande.#Mål C-351/14. Domstolens dom (andra avdelningen) av den 16 juni 2016