Mål C-441/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Rechtbank Den Haag, zittingsplaats 's-Hertogenbosch (Nederländerna) den 12 juni 2019 — TQ mot Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid