SKRIFTLIG FRÅGA E-2027/03 från Erik Meijer (GUE/NGL) till kommissionen. Dispens för att det skall kunna undgås att radioaktivt avfall lagras i porös mark utan att det kan kylas ned eller tas tillbaka.