Meddelande om bestyrkande av namnteckning tillhörande tjänstemän vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden