Förteckning över certifieringscentraler och koden för varje central