SKRIFTLIG FRÅGA E-3239/02 från Alexander de Roo (Verts/ALE) till kommissionen. Vattenbruk.