SKRIFTLIG FRÅGA E-3111/01 från Erik Meijer (GUE/NGL) till kommissionen. Att avvisa eller godkänna att dataföretaget Microsoft fortlöpande försöker skaffa sig en obestridlig monopolställning med hjälp av kedjehandel.