/* */

Kommissionens beslut av den 5 mars 1992 om regionalisering av vissa tredje länder vid import av hästdjur (92/160/EEG)