Susitarimas Europos Sąjungos ir Baltarusijos Respublikosdėl vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo