Spanien mot rådet Domstolens dom den 18 april 2002. # Konungariket Spanien mot Europeiska unionens råd. # Fiske - Regler om begränsning och fördelning av fiskemöjligheterna mellan medlemsstaterna - Kravet på relativ stabilitet - Utbyte av fiskekvoter - Fiskekvoter avseende ansjovis - Ogiltigförklaring. # Förenade målen C-61/96, C-132/97, C-45/98, C-27/99, C-81/00 och C-22/01. TITJUR