SKRIFTLIG FRÅGA P-3693/03 från Armin Laschet (PPE-DE) till kommissionen. Ej offentliggjord undersökning om antisemitism från Europeiska centrumet för övervakning av rasism och främlingsfientlighet.