Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9434 — UTC/Raytheon) (Text cu relevanță pentru SEE)2020/C 32/09