Domstolens dom (andra avdelningen) den 14 maj 2002 i mål C-383/00: Europeiska gemenskapernas kommission mot Förbundsrepubliken Tyskland (Fördragsbrott – Direktiv 96/82/EG – Underlåtenhet att införliva inom den föreskrivna fristen)