Förslag till avgörande av generaladvokat Léger föredraget den 8 februari 2001.