Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/875, 25. mai 2021, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus „Sõir“ (KGT)