SKRIFTLIG FRÅGA P-0001/01 från Adriana Poli Bortone (UEN) till kommissionen. Löner till de italienska militärerna i Kosovo.