SKRIFTLIG FRÅGA E-3627/00 från Caroline Jackson (PPE-DE) till kommissionen. Bidrag till budgeten.