SKRIFTLIG FRÅGA E-1546/00 från Jeffrey Titford (EDD) till kommissionen. Mänskliga rättigheter i Turkiet och EU-medlemskap.