SKRIFTLIG FRÅGA P-1559/00 från Alexandros Alavanos (GUE/NGL) till kommissionen. Godkännande av den tredje delutbetalningen av Olympic Airways kapitalökning.