Officiella organ samt officiellt erkända organ som är behöriga att tilldela utmärkelser till bordsviner med geografisk beteckning, kvaliteitsviner fso och importerade viner med geografisk beteckning (Förteckningen offentliggörs i enlighet med artikel 15.6 i förordning (EEG) nr 3201/90)