SKRIFTLIG FRÅGA P-2404/00 från Sylvia-Yvonne Kaufmann (GUE/NGL) till rådet. Flyktingdöd vid EU:s yttre gränser.