SKRIFTLIG FRÅGA P-1087/01 från Ulla Sandbæk (EDD) till kommissionen. Utsläpp av bekämpningsmedel och gemenskapens sjätte miljöhandlingsprogram.