SKRIFTLIG FRÅGA E-0628/00 från Erik Meijer (GUE/NGL) till rådet. Kosovo: konstaterande av sanningen om massmorden i Racak i januari 1999 i anledning av rapporten från dr Helena Ranta, EU:s observatör i Pristina.