Kommissionens förordning (EG) nr 702/2000 av den 3 april 2000 om fastställande för mars månad 2000 av den särskilda växelkursen för det belopp som skall utgå som ersättning för kostnaderna för lagring av socker