Mål T-240/03: Talan mot Europeiska gemenskapernas kommission väckt den 13 juni 2003 av Cecil Sharkey